Kaspersky Total Security 2019

฿925.00฿1,766.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

       • สำหรับการใช้งานในระบบ Mac,Mobile
       • จำหน่ายแบบ Box **เปิดกล่องแล้วไม่รับคืนทุกกรณี**
       • สินค้า By Order…….

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Featured

 Security รวมทุกคุณสมบัติที่มีใน Anti-virus และ Internet Security ช่วยให้คุณปลอดภัยจากไวรัสทุกชนิด ภัยคุกคาม
ทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ

 PC, Mac & Mobile ปกป้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่ Mac ของคุณจะปลอดภัยไร้มัลแวร์ ปกป้องข้อมูล
สำคัญที่อยู่ในแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณ จากการสูญหาย การโจรกรรม ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต และมัลแวร์
โทรศัพท์

 Privacy ปกป้องความเป็นส่วนตัว ป้องกันการถูกติดตาม แอบดักจับข้อมูลส่วนตัว ขณะที่คุณท่องเว็บไซต์ ป้องกันการ
พยายามเข้าถึงเว็บแคมของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และในนขณะใช้งาน Wi-Fi สาธารณะ

 Money ปกป้องทุกธุรกรมทางการเงิน ธนาคารออนไลน์ และการช้อปปิ้ง ให้มีความปลอดภัย

 Kids ไม่ว่าบุตรหลานของคุณจะใช้ Pc,Mac, iPhone, iPad หรืออุปกรณ์ระบบ Android ฟังก์ชั่น Kaspersky Safe
Kids ช่วยปกป้องบุตรหลานของคุณจากภัยคุกคามออนไลน์ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม คุณสามารถจัดการเวลา
ในการ ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ และยังสามารถหาตำแหน่งของบุตรหลาน
ของท่าน แบบเรียลไทม์ได้

 Passwords การปกป้องด้วยรหัสผ่าน ช่วยให้คุณสามารถจัดการ และเข้าถึง บัญชีต่างๆ ที่มีพาสเวิร์ดได้ง่ายจากทุก
อุปกรณ์ของคุณ

 Files ช่วยสำรองข้อมูล รูปภาพ เพลงและความทรงจำอันสำคัญของคุณได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล
ส่วนตัว และทำลายข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์

 

 

 

 

Kaspersky Total Security 2019